RiVe Juridisk Byrå är en av Sveriges största arbetsrättsbyrå och har expertis inom olika arbetsrättsliga frågor. Deras jurister besitter expertis om arbetsrätt, vilket bland annat kan hjälpa till att flytta hundratals arbetare runt arbetsförhållandena. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättsliga förhandlingar och anställdas uppförandekoder.

Att lyckas med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid lätt. Det handlar om att tänka korrekt och konkret och hålla sig inom ramarna. Det vill säga, du förblir laglig om vad du får göra och vad du inte ska göra. Med hjälp av en expert kan du lösa rekrytering snabbt och enkelt. Att göra avancerade förhandlingar kan vara svårt, men det kan också vara mycket lärorikt. RiVes jurister har goda erfarenheter och många års erfarenhet av arbetsrätt.

Utbildning inom arbetsrätt och förhandlingar

RiVe erbjuder utbildning i arbetsrätt, ger dig kunskap om arbetsgivare och ger dig kunskap om hur du ska agera i händelse av jobb, omlokalisering och uppsägning av arbetsplatsen. Arbetsrättutbildning är främst lämplig för dem som är personalansvariga eller som arbetar med arbetsrättsliga frågor på ett visst sätt. Inom utbildning lägger vi stor vikt vid den centrala delen av arbetsrätten och lägger en grund för att kunna hantera problemen inom den. Att kunna hantera arbetsrättsliga frågor på ett professionellt sätt kan minska risken för att hamna i en kostsam situation.

Förutom att erbjuda utbildning i arbetsrätt har RiVe också möjlighet att erbjuda utbildning i förhandlingar och en utbildning för vidare fördjupning. Varje år representerar RiVes jurister mer än 750 förhandlingar i många olika branscher.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *