Utbildningar inom arbetsrätt

RiVe Juridisk Byrå är en av Sveriges största arbetsrättsbyrå och har expertis inom olika arbetsrättsliga frågor. Deras jurister besitter expertis om arbetsrätt, vilket bland annat kan hjälpa till att flytta hundratals arbetare runt arbetsförhållandena. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättsliga förhandlingar och anställdas