Utbildningar inom arbetsrätt

RiVe Juridisk Byrå är en av Sveriges största arbetsrättsbyrå och har expertis inom olika arbetsrättsliga frågor. Deras jurister besitter expertis om arbetsrätt, vilket bland annat kan hjälpa till att flytta hundratals arbetare runt arbetsförhållandena. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättsliga förhandlingar och anställdas

Kemikonsult företag – Säkerhetsrådgivare farligt gods

Amasis tillhandahåller konsulttjänster om kemisk hantering och farliga material. De råd de ger är där de kan ge strategisk rådgivning om kemikaliehantering, farliga material och byggprodukter. Amasis är din personliga kemikaliekonsult, säkerhetskonsult och farliga kemikaliesäkerhetskonsult. Att ha en kemikaliekonsult är något som många företag saknar, vilket också är ett mycket