Amasis tillhandahåller konsulttjänster om kemisk hantering och farliga material. De råd de ger är där de kan ge strategisk rådgivning om kemikaliehantering, farliga material och byggprodukter. Amasis är din personliga kemikaliekonsult, säkerhetskonsult och farliga kemikaliesäkerhetskonsult. Att ha en kemikaliekonsult är något som många företag saknar, vilket också är ett mycket krävande dokumentkrav för många behöriga myndigheter och kunder när de säljer kemikalier.

Skräddarsydd ADR utbildning

Amasis erbjuder skräddarsydd ADR-utbildning för kundernas lokaler och egen lagerpersonal och annan personal som är involverad i transport. Företagen måste få utbildning om ADR och farligt material, eftersom detta är ett myndighetskrav för alla som hanterar farligt material i någon form. För att företaget ska kunna transportera farligt gods måste alla som deltar i denna transport genomföra minst en grundkurs för farligt gods.

Förutom ADR-utbildning tillhandahåller Amasis också utbildning i kemikaliehantering. Denna utbildning riktar sig till företagspersonal som specialiserar sig på hantering av farliga ämnen och preparat i arbetsmiljön, riskanalys, åtgärder och kemikalieskydd samt tolkning av säkerhetsinformation. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farligt gods. Utbildningen syftar också till att förhindra olyckor, men om en olycka inträffar lär den dig också hur du bäst kan vidta åtgärder för att minimera skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *