Utbilda dig inom Bas P och Bas U samt Arbete På Väg APV

För dig som arbetsgivare är det alltid en viktig fråga att kunna erbjuda en arbetsplats där dina anställda får utvecklas och kan använda sin kompetens att arbeta på säkraste sätt. Det innebär att se till att de har tillgång till lämplig utbildning så att de kan utföra sina jobb på ett effektivt sätt.

När du driver ett mindre företag så vet du hur svårt det kan vara att skicka iväg personalen på en utbildning då kan det vara bra att veta att det går att lösa vissa delar online. Det kan röra sig om att du i viss mån behöver erbjuda vissa kurser som webbaserade utbildningar.

Det kan till om med ibland löna sig att skicka iväg lite blandade styrkor vid olika tillfällen. Då kan du fortsätta att utföra arbeten med resterande styrka. Ibland kan det till och med vara mer lönsamt att ta ledigt kursdagarna och skapa en mer gemensam aktivitet och föra samman erfarenheterna.

Hur du hittar rätt utbildningar för entreprenadarbete

Några exempel på kursutbud från exempelvis företaget Kravkompetens berättar om olika typer av utbildningar. Dessa kan vara aktuella för dig som entreprenör, det finns allt från rena entreprenadsjuridiksutbildningar. Dessa kan dig mer grundläggande om hela juridiken kan användas för dig som är entreprenör. Antingen du som driver det mindre bolaget till det större företaget.

Du kan även få hjälp att utbilda anställda i Arbete På Väg APV men även inom Bas P och Bas U både på plats och genom olika webbutbildningar. Många företag ställer även krav på Transport av farligt gods på väg det som brukar kallas ADR utbildningar, Bättre Arbetsmiljö BAM samt Elsäkerhetsanvisningarna ESA.

Utbilda både dig själv och din personal så ni är uppdaterade på bästa sätt. Genom att skaffa en hög kompetens genomgående på företaget så kommer du kunna erbjuda bättre underlag när du ska erbjuda offerter eller deltar i upphandlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *