När det gäller byggarbetsmiljö finns det två olika roller som någon kan ha: BAS-P och BAS-U. BAS-P står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är ansvarig för arbetsmiljön under planeringsfasen av ett byggprojekt. BAS-U står för ”samordnare för hälsa och säkerhet i byggbranschen” och är ansvarig för hälsa och säkerhet i byggprojektets genomförandefas. Arbetsmiljöutbildningar inom detta krävs enligt svensk lag vid planering och genomförande av byggprojekt. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera skillnaden mellan dessa två roller mer i detalj!

Som BAS-P är det din uppgift att se till att förutsättningarna för en god arbetsmiljö finns eller kommer att finnas på plats när arbetet inleds. Detta innefattar saker som att se till att det finns en hälso- och säkerhetsplan, identifiera faror och risker och se till att alla arbetstagare har rätt utbildning. Under byggprojektets genomförandefas ansvarar BAS-U för att se till att arbetsmiljöplanen följs och att alla arbetstagare följer korrekta säkerhetsrutiner. BAS-U måste också utreda alla olyckor och incidenter som inträffar på byggarbetsplatsen.

Vad är skillnaden mellan dessa två roller? Som ni kan se ligger den största skillnaden i deras ansvarsområden under olika faser av ett byggprojekt. BAS-P ansvarar för hälsa och säkerhet under planeringsfasen, medan BAS-U ansvarar för hälsa och säkerhet under genomförandefasen. Båda rollerna är viktiga för att säkerställa ett säkert och framgångsrikt byggprojekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *