Kompetensutveckla har Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildningar och dessa går att ta även online, helt lärarledda utbildningar. Kompetensutveckla har som målsättningar att vara det självklara valet för alla företag och organisationer som vill förbättra sina anställdas kompetens. Det viktigaste är att människor lever ett välmående och lyckligt liv, så de ser ett sätt att göra sina jobb genom förmåga. Kompetensutveckla erbjuder öppna kurser och skräddarsydda kompetensutbildningar för ditt företag. Dessa utbildningar är huvudsakligen utbildning i arbetsmiljö, utbildning i arbetsmiljökoordinator för konstruktion och utbildning i säkerhetsrepresentanter. Deras utbildningsplatser är fördelade över hela landet, och alla kan använda den.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en slags utbildning som syftar till att ge deltagarna arbetsinformation i en systematisk arbetsmiljö. Detta gav upphov till idéer om vad lagen kräver, vem som är ansvarig och vad man ska göra. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande information om hur man arbetar i en systematisk arbetsmiljö i företaget och att förstå hur allt är kopplat till varandra.

Arbete på väg (APV)

Arbete på väg är en utbildning som Kompetensutveckla erbjuder som syftar till att göra personen mer medveten om vad det egna beteendet betyder för säkerheten. APV utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer vad gällande kompetenskrav och utbildningen matcher kraven. Målet med utbildningen är att personen ska veta vad som gäller när det kommer till att utrusta och utmärka sitt fordon samt att ha kunskapen om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker och trygg arbetsmiljö. Utbildningen syftar även till att kunna identifiera möjliga risker och även problemlösa för att skapa en säker arbetsplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *