För att bli en bättre ledare så finns det några bra tips men även utbildningar att gå. Några tips att tänka på är att hjälpa varje medarbetare och agera som en coach, det gäller oavsett om dem har kört fast i arbete eller om det kan vara något generellt. Det gäller även att vara engagerad och tydlig i sin roll som ledare, detta har visat vara viktigt för medarbetare.

CoreCode erbjuder flera utbildning för att förbättra ditt ledarskap och hur du kan förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. En av de mest populära utbildningarna som CoreCude erbjuder är UGL, som står för utveckling av grupp och ledare. Detta är överlägset Sveriges mest populära ledarskapsutbildning och är mycket efterfrågad på marknaden.

UGL Utbildning

I UGL-utbildningen blir du som strävar efter att vara ledare och hoppas kunna leda genom utveckling och tillitsbaserat ledarskap utbildad. Utbildning stöder utvecklingen av chefer, ledare och anställda. Utveckling och förtroende för ledarskap leder till utveckling av individer och organisationer, vilket ökar det ömsesidiga förtroendet.

Tillitsbaserat ledarskap utbildning

CoreCode erbjuder en öppen utbildning för dig om vill utveckla din förmåga att samarbeta med andra för att lösa intressemotsättningar och problem. Detta kan vara i diverse säljsituationer eller vid inköp.

Utbildningen är främst ämnad för dig som är chef eller ledare men även för medarbetare som vill lära sig att tillitsbaserade relationer samt skapa en effektiv samarbetskultur. Utbildningen syftar även till att hjälpa dig hantera en kund eller klient som kan vara irriterad eller upprörd. Du lär dig även att utveckla förmågan att bygga tillitsfulla relationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *