Vikten av OVK-besiktningar för ventilation i bostäder i Sverige

För husägare i Stockholm är en OVK besiktning avgörande för att säkerställa familjens hälsa och säkerhet. OVK står för ”Obligatorisk Ventilationskontroll”. Denna typ av inspektion är viktig eftersom den kontrollerar ventilationen i bostäder för att se till att den uppfyller kraven och fungerar korrekt. Varför är korrekt ventilation så viktigt