Drogtester på arbetsplatsen är en het fråga inom många branscher. Vissa arbetsgivare anser att drogtestning är ett intrång i de anställdas privatliv, medan andra anser att det är nödvändigt för att säkerställa en säker och produktiv arbetsmiljö. Oavsett om du är en arbetsgivare som överväger att införa en policy för drogtester på arbetsplatsen eller en anställd som undrar hur ett drogtest på arbetsplatsen fungerar är det här blogginlägget för dig.

Hur fungerar ett drogtest på arbetsplatsen?

Det finns två huvudtyper av drogtester på arbetsplatsen: urindrogtester och hårsäcksdrogtester. Urindrogtester är den vanligaste typen av drogtest på arbetsplatsen. De är relativt billiga och lätta att administrera och kan upptäcka droger som använts under de senaste dagarna. Drogtester med hårsäckar är mindre vanliga men blir alltmer populära eftersom de kan upptäcka droger som använts för flera veckor eller till och med månader sedan.

När en anställd väljs ut för ett drogtest på arbetsplatsen ombeds han eller hon att lämna ett urin-, hår- eller salivprov. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys. Beroende på resultatet av testet kan den anställde bli föremål för disciplinära åtgärder från arbetsgivaren.

Vad bör jag tänka på när jag beställer ett drogtest på arbetsplatsen?

Om du är en arbetsgivare som överväger att införa en policy för drogtester på arbetsplatsen finns det några saker du bör tänka på. Kontrollera först och främst din delstats lagar om drogtester på arbetsplatsen. Vissa stater har lagar som begränsar hur och när arbetsgivare kan kräva att anställda ska göra ett drogtest.

För det andra ska du bestämma vilka typer av droger du vill testa för. De vanligaste drogerna som testas är marijuana, kokain, amfetamin, opiater och PCP. Det finns dock många andra droger som kan upptäckas genom ett drogtest med urin eller hårsäckar.

För det tredje ska du bestämma hur ofta du vill administrera drogtesterna. Vissa arbetsgivare kräver att anställda ska göra ett drogtest innan de anställs, andra kräver att anställda ska göra regelbundna slumpmässiga alkohol och drogtester och ytterligare andra kräver att anställda bara ska göra ett drogtest om det finns anledning att tro att de kan ha använt droger nyligen.

Slutsats

Drogtester på arbetsplatsen är en kontroversiell fråga inom många branscher. Som arbetsgivare är det viktigt att du förstår din delstats lagar om drogtester på arbetsplatsen och att du funderar på vilka typer av droger du vill testa för innan du inför en policy. Som anställd är det viktigt att förstå hur arbetsplatsdrogtester fungerar och vilka rättigheter man har om man blir utvald för ett sådant test.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *