Advokatfirman Eldrimner erbjuder medling vid eventuella tvister såsom kommersiella tvister och arbetsplatskonflikter. Eldrimner har hjälpt företag och privatpersoner inom tvister, oavsett om det gäller arbetstvist, entreprenadtvist eller liknande. Eldrimner erbjuder även medling i vårdnadstvister.

Hur går medling till?

Förmedlingen av sådana tvister är vanligtvis enligt följande. Advokatfirman Eldrimner pratar enskilt med föräldrarna och deras ombud inför medlingssammanträdet. Barnpsykologer pratar också ensamma med föräldrar, men pratar också med barn en eller flera gånger. Målet är att hitta det bästa tillståndet för varje barn i den nuvarande situationen. Sedan är det ett medlingsmöte, vanligtvis under ledning av Gert Nilsson, för en hel dag. Barnpsykologer deltog också i detta möte, vanligtvis uppskattat av föräldrarna. Om de når en överenskommelse under medlingen kommer ett skriftligt avtal att utarbetas för att reglera olika frågor. Ibland deltar representanten i medlingsmötet, ibland inte.

Jämfört med domstolsförfaranden är fördelen med medling i vårdnadstvister att föräldern kan fokusera på barnet snarare än bristerna hos den andra föräldern i medlingsprocessen och kan fokusera på nuet och framtiden istället för det förflutna. Vid medling är det dessutom föräldrarna själva, inte domarna, som bestämmer hur de bäst ska anpassa de aktuella frågorna för sina barn. Samtidigt som det sparar tid och pengar ökar det också chansen att barnet mår bra och föräldrarna har ett bättre föräldraförhållande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *