I en värld som alltmer blir medveten om problemen med klimatförändringar och den mänskliga påverkan på miljön, blir det allt vanligare att man fokuserar på energiförbrukning i bostadsfastigheter. Så vad är egentligen en energideklaration? En energideklaration ger information om byggnadens energiprestanda och hur mycket energi som används, samt ger förslag på hur man kan förbättra energieffektiviteten i byggnaden. I detta inlägg kommer vi att djupdyka i begreppet energideklaration.

En energideklaration är, som tidigare nämnts, en kvalitativ utvärdering av en byggnads energiprestanda. Energideklarationer har varit ett krav i EU-länderna sedan 2006 och i Sverige sedan 2008. Energideklarationer gäller för olika typer av fastigheter, exempelvis bostadshus, lokaler, skolor och offentliga byggnader över 250 kvadratmeter.

Syftet med energideklarationen är att ge fastighetsägarna information om byggnadens energianvändning, och hur mycket energi som används i olika delar av byggnaden. Den ger också en bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas för att göra byggnaden mer energieffektiv. På så sätt kan fastighetsägaren spara energi och pengar samtidigt som man bidrar till att minska klimatpåverkan.

Energideklarationen skapas av en certifierad energiexpert eller en energikonsult som kommer att genomföra en energibesiktning av fastigheten. Besiktningen omfattar en genomgång av byggnadens konstruktion, isolering, ventilationssystem, uppvärmning och kylsystem, samt användning av energianvändande utrustning. Mätningar utförs också för att bestämma byggnadens energiprestanda och byggnadens klimatskalens täthet.

När energideklarationen är klar presenteras den för fastighetsägaren som då kan vidta åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. Energideklarationen har också en giltighetstid på tio år, vilket betyder att den måste uppdateras efter tio år från det att den första energideklarationen producerats. Detta kan krävas av fastighetsägaren vid en försäljning eller uthyrning av en fastighet.

I Sverige är energideklarationen också ett viktigt redskap för att få tillgång till statliga bidrag för att genomföra förbättringar av byggnaders energiprestanda. Det är också viktigt att notera att bostadsrättsföreningar, kommuner och andra fastighetsägare i vissa fall kan kräva energideklarationer för att uppfylla myndigheternas krav.

Sammanfattningsvis är en energideklaration en viktig dokumentation om byggnadens energiprestanda. Det är ett dokument som kan hjälpa fastighetsägaren att förstå vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska energiförbrukningen i byggnaden, spara pengar och också bidra till minskningen av koldioxidutsläpp. Om du vill lära dig mer om hur en energideklaration kan hjälpa dig att förbättra byggnadens energiprestanda, rekommenderar vi att du kontaktar OVK-Center som även erbjuder underhållsplan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *