Arbetsgivare har en omsorgsplikt gentemot sina anställda. Det innebär att de måste se till att deras anställda har hälsa och säkerhet när de är på jobbet. En viktig aspekt av detta är att tillhandahålla adekvat företagshälsovård. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera vikten av företagshälsa för dina anställda och hur du kan tillhandahålla den för dem!

Företagshälsovården är viktig av flera skäl. För det första bidrar den till att hålla de anställda friska och säkra. Det innebär att de är mindre benägna att bli sjuka eller skadade på jobbet. Dessutom kan företagshälsovården bidra till att minska antalet frånvarotillfällen från arbetet på grund av sjukdom eller skada. Slutligen kan adekvat företagshälsovård bidra till att förbättra de anställdas moral och tillfredsställelse.

Det finns många sätt att erbjuda företagshälsovård för dina anställda. Ett sätt är att ha en klinik på plats med sjuksköterskor eller läkare. Alternativt kan ni samarbeta med en lokal klinik eller ett lokalt sjukhus för att tillhandahålla tjänster utanför arbetsplatsen. Du kanske också vill överväga att erbjuda friskvårdsprogram, t.ex. kurser för rökavvänjning eller viktminskningsprogram. Ett annat alternativ är att använda sig av Mindtemps tjänst där dina anställda får göra ett stresstest för att i tidigt skede upptäcka när dina anställda inte mår bra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *