En byggvarudeklaration är en dokumentation som beskriver egenskaperna hos en byggprodukt. Den är till för att ge information om vilka material som används, hur de påverkar miljön och vilka risker de kan innebära för hälsan. I den här bloggen kommer vi att förklara allt du behöver veta om en byggvarudeklaration och varför det är viktigt för både dig som konsument och för miljön.

Vad är en byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration är en dokumentation som beskriver egenskaperna hos en byggprodukt. Denna dokumentation är ett krav enligt lag för att visa på vilket sätt produkten påverkar miljön och hälsan. Byggvarudeklarationen är till för att underlätta för alla aktörer som kommer i kontakt med byggprodukten, inklusive köpare, leverantörer och byggbranschen.

Varför är en byggvarudeklaration viktig?

En byggvarudeklaration är viktig för att den ger information om vilka material som används vid tillverkning av byggprodukten och hur de påverkar miljön och hälsan. En korrekt utförd byggvarudeklaration hjälper konsumenten att välja de produkter som är minst skadliga för miljön samt självklart bästa för hälsan. Det är också viktigt för byggbranschen som har ett ansvar att välja material som är skonsamt mot både miljön och människors hälsa.

Vilka uppgifter innehåller en byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration innehåller information om en byggprodukt och dess påverkan på miljön och hälsan. I dokumentationen specificerar man vilka råvaror och kemikalier som ingår i produkten och vilka faror och risker de kan innebära för hälsa och miljö. Man kan även hitta uppgifter om produkternas klimatpåverkan, återvinningsgrad och andra miljöaspekter. Produkterna som inte är miljövänliga ges en högre skatt för att minska användningen av dem, vilket också återspeglas i priset.

Var hittar man en byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration hittar man oftast via tillverkaren av byggprodukten eller på tillverkarens webbplats. I vissa fall finns också byggvarudeklarationen hos återförsäljare eller konsumentorganisationer. Det är viktigt att notera att det kan vara skillnad mellan deklarationer beroende på var byggprodukten tillverkas och distribueras.

Sammanfattning

En byggvarudeklaration är alltså en dokumentation som beskriver hur en byggprodukt påverkar miljön och hälsan. Det är viktigt att känna till vad byggvarudeklarationen innehåller och var man kan hitta den när man är ute efter att köpa en byggprodukt. Ett medvetet val av material och byggprodukter minskar skadan till miljön och ökar samtidigt vår egen säkerhet i hemmet. Behöver du hjälp med att upprätta en byggvarudeklaration finns Amasis Konsult AB till din hjälp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *