Vad Innebär Interimsuppdrag och Lagerautomation inom Logistikbranschen?

Logistikbranschen är i ständig utveckling och nya lösningar implementeras kontinuerligt för att förbättra effektiviteten. Två begrepp som ofta dyker upp i detta sammanhang är interimsuppdrag och lagerautomation. Dessa koncept spelar en viktig roll för att hantera personalbehov och optimera lagerhanteringen. Här förklarar vi vad interimsuppdrag och lagerautomation innebär samt deras