RiVe Juridiska byrå är en av Sveriges ledande byråer inom arbetsrätt med specialkompetens inom förhandlingar. Det finns idag flera arbetsrättsbyråer över hela Sverige, men RiVe utmärker sig genom att till skillnad från de andra byråerna genom att fokusera på klientens eventuella rätt. Enligt RiVe är det viktigt inte vem som har rätt, utan vem som får rätt. Med erfarna jurister som specialiserar sig på arbetsrätt är RiVe ett självklart val vid tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Varje år genomför RiVe över 1250 förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare i både utomrättsliga och arbetsrättsliga processer i domstol. Dessa förhandlingar handlar för det mesta om tillämpning av kollektivavtal, omorganiseringar och avgångsvederlag.

Vinnare i Lex Sarah-skandal

2019 stormade det rejält kring socialtjänsten i Hedemora Kommun efter orosanmälningar lagts på hög och hedersrelaterade ärenden inte hade utretts. Detta var på grund av en kraftig ökning i ärenden i kombination med personalbrist. De två socialsekreterarna fick sparken från socialtjänsten i Hedemora efter att de slagit larm om den pågående situationen till förvaltningschefen vid ett möte. De fick då höra att de hade begått dataintrång och sekretessbrott, vilket ledde till deras omedelbara avsked. Mötet blev början på en lång rättsprocess som slutade med att förvaltningschefen fick avgå och RiVes klienter fick skadestånd och en av dem sin anställning åter.

Målsättning

RiVes mål är att vinna. Om spelplanen inte tillåter detta är inställningen att ändra spelplanen. Under flera års tid har RiVe i stor utsträckning lyckats med sin målsättning om att vinna och har tack vare det blivit en av landets ledande specialistbyråer inom arbetsrätt och förhandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *